STTTUYẾN ĐƯỜNGXE 4 CHỖXE 7 CHỖXE 16 CHỖ
1Saigon – Phan thiết, Mũi né1.900k2.200kCall
2Saigon – Long khánh1.000k1.200kCall
3Saigon – Vũng tàu1.200k1.400kCall
4Saigon – Long hải1.200k1.500kCall
5Saigon – Bà rịa1.000k1.300kCall
6Saigon – Tân an,Long an1.000k1.300kCall
7Saigon – Tp.Bến tre1.300k1.500kCall
8Saigon – Vĩnh long1.800k2.000kCall
9Saigon – Cần thơ1.900k2.200kCall